Een constructie is een geheel dat herleidbaar (omkeerbaar) uit twee of meer delen is samengevoegd. Een houten klomp is dus geen constructie, een simpel kruis al wel. Constructieleer is de wetenschap van het bouwen van constructies, zoals machines, bruggen en gebouwen.